Com construir un Pentàgon

T1 C5a pàg 1

T1 C5a pàg 2

T1 C5a pàg 3