Edició de vídeo amb OpenShot


 

 

Alguns enllaços per a treballar amb OpenShot (programa d’edició de vídeos lliure!)

 

Primer contacte amb openshot

Insertar transicions en openshot

Insertar efectes en openshot

Creació de títols en openshot

Extracció d’imatges d’un video com a sequència

Anuncios