En el procés de creació audiovisual la planificació de cadascuna de les etapaes és fonamental per a aconsegir bons resultats (i estalviar temps i diners!).

En aquest apartat anem a desenvolupar tot el procés creatiu per a l’elaboració d’un projecte audiovisual des de la idea inicial fins a l’obra definitiva llista per exhibir. També l’organització del grup i les tasques de cada membre en les diferents fases.


 

PREPRODUCCIÓ

 

Aquesta fase és molt important perquè desenvolupem la idea, vam crear el guió i preparem tots els detalls previs al rodatge.

Concretem els aspectes de l’obra com a temàtica, durada, organització, mètode de treball…

 

 • La idea

Una vegada organitzats els grups i plantejada la proposta, han d’elaborar-se les idees de les quals desenvoluparem l’argument de la nostra obra audiovisual.

No tota idea és tan interessant com per invertir un esforç i un temps. Per intentar arribar a una idea interessant necessitem recórrer una sèrie de passos:

 

1. Cadascun dels membres del grup, individualment, anotarà totes les idees que se li ocórreguen sobre la proposta i finalment desenvoluparà una d’elles en un xicotet argument de 3 a 8 línies (Story Line).Quan intentem obtenir una història de la idea es poden donar tres circumstàncies:

 • No obtenim gens en clar i la descartem.

 • Sorgeix un storyline que ens resulta potencialment atractiu.

 • Obtenim un storyline que no conserva gens de la idea original però ens sembla interessant.

 

2. Posada en comú amb la lectura de cadascun dels arguments i debat entorn de quina pot ser la millor història. Valorar a més de l’originalitat de la història les possibilitats reals de dur-la a terme.
Important: fer l’esforç d’escoltar als altres i debatre sobre les diferents propostes. Amb el major consens possible i guiats per la majoria, es triarà una de les històries.

 

3. Treballar el story line per fer-ho més interessant amb les aportacions de la resta del grup.
Dos o tres alumnes, entre ells el creador de la idea original i el director, s’encarregaran del desenvolupament a partir d’aquí de les diferents fases que conduiran al guió definitiu.

 

 • Sinopsi

Breu resum d’una pàgina màxim on ja s’especifiquen els personatges, les accions principals i les intencions. No contenen diàlegs i la seva forma ha de ser clara i concisa.

 

 • Tractament

Descripció detallada del vídeo/programa. Encara no apareixen els diàlegs però sí tots els personatges, situacions i accions des d’una perspectiva encara literària.

Tenir en compte aspectes bàsics de tota narració com el tema, l’objectiu, la meta del protagonista i els conflictes que es crearan. Posada en comú amb el grup per aportar suggeriments o noves idees que millorin la història.

 

 • Guió literari

Conté les accions i els diàlegs i és l’instrument de treball de tot l’equip de rodatge, tant de tècnics com d’actors i actrius.
El guió literari és la presentació narrativa i ordenada de les accions i diàlegs. Ha d’estar estructurat en seqüències i disposat per ser portat a la pantalla.
Ha de ser lingüísticament senzill i formalment directe (en present). El guió ha de tenir una fase d’exposició, una altra de desenvolupament i una fase de desenllaç o final.
Fer diverses lectures i revisions del guió. Les diferents versions aconseguiran reduir-ho a la seva essència per fer-ho amè i interessant i mantenir l’atenció de l’espectador.
En el cas d’una notícia, recordar la norma de les 5 W (what, who, where, what, why)

 

 • Guió tècnic

És la planificació prèvia del director de totes les seqüències o escenes. Aquest mètode permet preparar amb major concreció les necessitats per a cada plànol.

El director redacta el guió tècnic assenyalant en cada plànol els diferents aspectes del llenguatge audiovisual: l’emplaçament de la càmera i les grandàries de plànol (general, mitjà, primer plànol…), angles de la presa (picat, contrapicat, arran de terra…), els moviments de càmera (panoràmica, steadycam, travelling…), les transicions entre plànols (fosos, encadenats, desenfoquis…), efectes dramàtics (jocs de llums o sons)…
El guió tècnic es pot elaborar al costat del Storyboard.

 

 

 • Storyboard

Presentació en dibuixos o fotografies del guió tècnic.

A manera de còmic es presenta cadascun dels plànols que narren la història.Posseeix la seva pròpia nomenclatura de signes (fletxes per indicar que tres dibuixos consecutius seran el mateix plànol rodat en moviment…) i abreviatures.
Un dels membres del grup que domini el dibuix serà l’encarregat de fer el storyboard juntament amb el guió tècnic.

Fitxa base de Storyboard (docx): CopiadeStoryboardTemplate

Explicació i exemples d’storyboards

Ací teniu un professional, mireu el guió il·lustrat de los “Minus”
Vídeo demostració de la importància d’ un storyboard
Aplicació per a realitzar storys: www.storyboardthat.com
L’storyboard també es fa servir per dissenyar un còmic: Taller de manga: storyboard

 

 • Càsting

El productor s’encarregarà de fer un càsting per als personatges de l’obra. Si hi ha diversos candidats per a un paper gravar una petita actuació per sortir de dubtes.

Els actors i actrius poden ser tant membres del grup com a externs a ell.

 

 • Localitzacions

El productor busca els llocs on es pot rodar la història. Ha de valorar les possibilitats reals de rodatge quant a espai i infraestructura (endolls…).

En cas de haver d’adequar un espai s’ha de previndre i dur el necessari per a fer el “set”.

També han de triar el vestuari, maquillatge, atrezzo (objectes), etc i aconseguir-ho tot abans del rodatge (amb l’ajuda de tots els companys)

 

 • Plànning de rodatge

És el calendari on es marquen quines seqüències o plans es graven en cada sessió. L’ordre de gravació vindrà determinat per les necessitats del rodatge (localitzacions, actors/actrius, etc), no té perquè coincidir amb l’ordre del guió.

Plan_de_Rodaje (docx)

 

 • Direcció de fotografia

El director de fotografia, mentre altres companys desenvolupen el guió, ha de familiaritzar-se amb el maneig de la càmera de vídeo digital i fer algunes pràctiques, així com estudiar tipus de plans i moviments de càmera i altres qüestions que necessite saber (és interessant visitar l’apartat Què cal saber abans?)

 

 • Assajos

Quan el guió estiga suficientment avançat és necessari assajar amb els actors i actrius /ballarins algunes de les possibles escenes i rodar en les localitzacions triades provant també enquadraments. Assajar els diàlegs per veure si funcionen.
En aquesta fase l’encarregat del so fa les proves corresponents amb el micròfon i la perxa. El so ha de ser clar i net sobretot en els diàlegs.
És convenient visionar els assajos per corregir i treure conclusions.

 

 

Ací teniu una taula exemple de distribució de tasques dins de la fase de preproducció.

REPARTIMENT DE TASQUES EQUIP:
FASE 1: PREPRODUCCIÓ
TASQUES ENCARREGATS CALENDARI FET
Crear diversos Story Lines i triar-ne un Guionistes i resta d’equip
Realitzar la sinopsi de la història Guionistes
Presentar a la resta d’equips la sinopsi  Guionistes
Realitzar el guió literari Guionistes
Imprimir i repartir el guió als actors amb temps per a memoritzar-ho  Guionistes
Realitzar el guió tècnic i/o storyboard  Guionistes + Directors/Productors
Estudiar-se el tema d’enquadrament Tècnics
Fer proves amb la càmera Tècnics
Decidir el càsting Directors/Productors
Trobar o realitzar localitzacions, vestuari, maquillatge, etc Directors/Productors
Realitzar el plànning de rodatge Directors/Productors
Aprendre’s el text Actors
Assajar Directors/Productors + Actors
Altres:

 

Anuncios