Bases del llenguatge audiovisual

 

Ací teniu alguns enllaços al voltant del llenguatge audiovisual, especialment tipus de plans i moviments de càmera


– Esquema amb xicotets vídeos MOLT BONS EXEMPLES_

– Explicació teòrica prou completa:

 

– Presentació (power point) dels fonamets del llenguatge audiovisdual recomanable per a alumnat de segon cicle d’ESO i Batxillerat.

 

 __Webquest sobre llenguatge audiovisual__

__Explicació per a ESO_(pàgina web)_

 

– Teoria adaptada a ESO (doc) amb fases de producció:

FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL.docx

FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL.docx

 

– Presentació (power point) amb prou imatges exemples sobre tipus de plans:

Fundamentos del lenguaje audiovisual.ppt

 

– Vídeo explicatiu molt vistós:

Cineducacion- El lenguaje Audiovisual

Anuncios