Roda d’idees

 

Roda d’ideesGrup informal

Tamany del grup

5-6

Temps de treball

5 minuts + 5 (compartir)

Durada del grup

temps del treball

Descripció i finalitat

 

En aquesta sessió hem de consensuar els rols que han de tenir els membres de l’equip per a un correcte funcionament.

Pel que fa al mecanisme de treball en equip, aquest model de TAC permet la participació de tots, sense ser qüestionats. Els alumnes generen idees, però no s’avaluen, ni expliquen. Han de respondre amb una paraula.

Per tal d’assegurar la participació de tots els alumnes, han d’intervindre per ordre.

 

 

Preparació

 

Donar una instrucció per tal que es genere una llista de rols suficientment ampla en cada grup.

 

 

Procediment

 

  1. Demanar als estudiants que formen grups d’entre 5 i 6 persones

  2. Explicar que la finalitat de la tempesta d’idees és generar moltes. Els membres dels grups diran la seua idea per torn, que correrà en el sentit de les agulles del rellotge.

  3. Informar als alumnes que, per a impedir la interrupció o la restricció del flux d’idees, han d’evitar avaluar, qüestionar o discutir-les.

  4. Si fóra bé per als estudiants assumir un rol (com el de secretari o encarregat del compliment de les normes, deixar uns moments per a la seua assignació).

  5. Demanar a un estudiant que comence l’activitat manifestant una idea en veu alta. El següent alumne continua la tempesta d’idees exposant una idea nova. L’activitat segueix passant a l’un altre fins que hagen participat tots.

 

Posada en comú dels resultats de la Roda d’idees

 

Comença un equip dient una de les seues idees i el professor l’anotarà en un full de bloc pissarra.

Es continua el procés amb les aportacions de tots els equips.

Quan estan consesuats els càrrecs (que quedaran anotats en la classe en un full de bloc pissarra) es passa a definir les responsabilitats del càrrec.

Anuncios